Trustees and board members

Ashwini Kulkarni

President & Director

URJAS, Plot No-7, Chetna Nagar, Ravikiran Colony, Nashik 422 009

Uma Ghospurikar​

Secretary

Ghospurikar, Row House No – D-4, Mandir Mangal Murti Nagar,  Nashik 

Sanjay Savale

VICE - PRESIDENT

9, Shri Srushti Appt. Sahadev Nagar,Chintamani Lawns,Nashik 422 013

Milind Murugkar

Member

URJAS, Plot No-7, Chetna Nagar, Ravikiran Colony, Nashik 422 009

Mahesh Shelar​

Member

Jay Ambe Nagar, Behind K K Wagh College, Panchvati, Nashik

Devesh Shevade​

Member

6th floor, Phoenix apartments,  Traimbak road, Nashik

Dr. Niraj Hatekar​

Member

Vast, Nirmiti Landmark, Siddhanath Wadi, Wai (Rural),  Satara.