सरकारी यंत्रणेसोबतचे काम

प्रगती अभियान विविध शासकीय समित्यांमध्ये सहभागी आहे.

 • तांत्रिक सल्लागार समिती सदस्य, महाराष्ट्र सरकार रोहयो विभाग, जानेवारी २०१३ पासून 
 • मनरेगा कार्यवाहीच्या नियमवलीचा आढावासमिती सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (२०१११३
 • महाराष्ट्र राज्याच्या मनरेगा अंमलबजावणी यंत्रणा सुधार समितीत सदस्य (२०१११४
 • मनरेगा कार्यगट सदस्य, नियोजन आयोग, भारत सरकार (२०११
 • सामाजिक अंकेक्षण समिती सदस्य, महाराष्ट्र राज्य (२०११२०१५)
 • भारत सरकारच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद पुरस्कारांची शिफारस करण्यासाठी राज्य
 • ग्रामीण विकास विभागाने गठित केलेल्या समितीचे सदस्य.
 • राज्य सरकारच्या ग्राम समृद्धी योजनेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य.
 • महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक लेखापरीक्षण संचालनालयाच्या सर्वसाधारण सभेचे सदस्य.
 • ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भारत ग्रामीण उपजीविका फेडरेशनचे सर्वसाधारण सभेचे सदस्य.
 • मनरेगा सचिव आणि आयुक्तांशी नियमित चर्चा मिटींग 
 • मनरेगा विभागाच्या पुनर्रचना समिती अहवालात सहभाग 
 • मनरेगाविषयी स्वयंसेवी संस्थांसोबत अखर्चिक भागीदारीचा करार विषयक जीआर निर्मितीमध्ये सहभाग 
 • आदिवासी विकास विभागाच्या नागली विकास प्रकल्पात सहभाग (२०१९ पासून)
 • नाशिक जिल्हा परिषदेसोबत संस्थांच्या अखर्चिक भागीदारीचा करार (2022 पासून). मनरेगातील अडचणी दूर होऊन अंमलबजाणी मजबूत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेण्याचा निर्णयाचे परिपत्रक १३ जानेवारी २०२१ ला जाहीर करण्यात आले.